Wat is een asbestinventaris?

Als je van plan bent om te gaan bouwen of renoveren, zou je al eerder gehoord moeten hebben van een asbestinventaris. Een asbestinventaris is een rapport dat aantoont of er al dan niet asbesthoudende materialen aanwezig zijn in een gebouw. Het is een belangrijk onderdeel van een bouwproject en dient als basis voor een veilige en correcte afhandeling van de aanwezige asbesthoudende materialen.

Wanneer is een asbestinventaris nodig?

Een asbestinventaris is verplicht vóór de sloop of renovatie van een gebouw dat gebouwd is vóór 2001. Voor de start van de werken moet er dus een asbestinventaris aanwezig zijn. Het doel hiervan is om alle voorkomende asbesthoudende materialen in kaart te brengen. Er wordt dan ook meteen de materialen op een veilige manier verwijderd kunnen worden.

Voor gebouwen gebouwd na 2001 is een asbestinventaris niet verplicht, omdat het gebruik van asbest sinds die tijd verboden is. In principe kan je er vanuit gaan dat deze gebouwen asbestvrij zijn. In de praktijk kan het echter soms voorkomen dat asbesthoudende materialen nog wel voorkomen omdat deze nog niet in oudere materialen zijn en nog in gebruik zijn.

Het kan ook gebeuren dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in een gebouw dat wordt verbouwd of gesloopt. In dat geval dient er een asbestinventaris opgemaakt te worden.

Hoe wordt een asbestinventaris opgemaakt?

Een asbestinventaris kan alleen worden opgemaakt door een erkende asbestdeskundige. De deskundige maakt gebruik van diverse technieken om alle asbesthoudende materialen in het gebouw te relevant. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van visuele inspecties, luchtbemonstering en materiaalonderzoek.

Na afloop van de inventarisatie ontvang je een rapport waarin alle asbesthoudende materialen zijn vermeld, samen met de exacte locatie van deze materialen. Het rapport vermeldt bovendien van de aanwezige asbesthoudende materialen al dan niet verwijderd dienen te worden en zo ja, welke stappen er genomen moeten worden om dit op een veilige en correcte manier te doen.

Waarom is een asbestinventaris belangrijk?

Een asbestinventaris is in de eerste plaats belangrijk voor de veiligheid van de mensen die in het gebouw werken of verblijven. Asbest is een gevaarlijk materiaal dat bij het inademen van schadelijke lichamelijke klachten kan veroorzaken, zoals longkanker en asbest.

Verder is een asbestinventaris ook belangrijk voor de mensen die bezig zijn met de sloop of renovatie van het gebouw. Om de sloop- of renovatiewerken op een veilige manier te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om te weten waar de aanwezige asbesthoudende materialen zich bevinden.

Daarnaast kan een asbestinventaris ook belangrijk zijn bij de verkoop van een gebouw, omdat potentiële kopers op deze manier op de hoogte worden gebracht van de aanwezigheid van asbest. Het kan namelijk nodig zijn om dit tijdens onderhandelingen mee te nemen.

Wat gebeurt er als er asbesthoudende materialen gevonden worden?

Als er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in een gebouw, betekent dit niet automatisch dat deze verwijderd moet worden. Als de aanwezige asbesthoudende materialen in goede staat zijn en niet beschadigd werden, vormen ze geen gezondheidsrisico. In dit geval moeten de aanwezige asbesthoudende materialen niet verwijderd worden.

Als er wel asbesthoudende materialen aanwezig zijn die verwijderd moeten worden, dan is het belangrijk om dit op een veilige en correcte manier te doen. In bepaalde gevallen is er een reden tot saneren van asbestmaterialen, maar dit is afhankelijk van de situatie. De asbestdeskundige zal hierover advies geven in het rapport.

Als de aanwezige asbesthoudende materialen worden verwijderd, moet dit gebeuren door een gecertificeerde asbestsaneerder. Deze specialisten werken in strikte voorschriften met de wettelijke voorschriften en zorgen ervoor dat de aanwezige asbesthoudende materialen veilig en deskundige verwijderd worden.

Conclusie

Een asbestinventaris is essentieel bij bouw- en renovatiewerkzaamheden aan een gebouw dat gebouwd is vóór 2001. Het is namelijk belangrijk om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in kaart te brengen, zodat de werkzaamheden op een veilige manier kunnen gebeuren en de gezondheid van de mensen die in het gebouw werken of verblijven niet in gevaar wordt gebracht. Een asbestinventaris kan alleen worden opgemaakt door een erkende asbestdeskundige, die diverse technieken hanteert om alle asbesthoudende materialen in het gebouw te relateren. Als er asbesthoudende materialen aanwezig zijn die verwijderd moeten worden, dan moet dit gebeuren door een gecertificeerde asbestsaneerder in strikte handleiding met de wettelijke voorschriften.