Het concept van personeelsmanagement

Personeelsbeheer is een georganiseerd systeem dat wordt gebruikt om de menselijke hulpbronnen of de mensen in een bedrijf, organisatie, bedrijf of andere instellingen te volgen, beheren en controleren. Het concept van management houdt zich bezig met een verscheidenheid aan verschillende functies, zoals:

Personeelsmanagement verwijst naar het systematische proces van het organiseren, plannen, rekruteren, compenseren, betalen, uitgeven, begeleiden, volgen, testen, onderhouden en uiteindelijk managen van de werknemers in een bedrijf of organisatie. Het idee van management is om plannen op te stellen en uit te voeren voor de toewijzing van de verschillende middelen om de nodige veranderingen en verbeteringen aan te brengen die nodig zijn voor het efficiënt runnen van het bedrijf of de organisatie. Managers van de organisatie zijn verantwoordelijk voor het onderhouden en beheren van de middelen om de goede werking van het bedrijf te waarborgen.

Personeelsbeheer is een managementconcept dat de planning en toewijzing van middelen in een bedrijf of organisatie omvat. In een bedrijf of organisatie omvat dit de toewijzing van werkgerelateerde taken en middelen voor de werknemers om bepaalde organisatiedoelen en doelstellingen te bereiken. Daarnaast moet de organisatie ook de bijdragen die elk individu levert aan het succes van de organisatie kunnen herkennen en passende maatregelen kunnen nemen om hun prestaties te verbeteren.

Managers van het bedrijf of de organisatie moeten ook worden opgeleid om de mensen goed te managen. Een persoon in de leidinggevende functie moet bekwaam zijn in het omgaan met en disciplineren van het personeel. Managers van het bedrijf of de organisatie moeten de prestaties van de werknemers effectief kunnen volgen en analyseren om feedback, suggesties en aanbevelingen te geven voor de verbetering van hun prestaties.

Managers van het bedrijf of de organisatie moeten ook een systeem hebben waarin ze de menselijke hulpbronnen correct kunnen registreren, zoals degenen die betrokken zijn bij verkoop, marketing, service, engineering, boekhouding, klantenservice en financiële rapportage. Dit systeem moet alle mensen, taken en middelen die aan hen zijn toegewezen kunnen registreren om nauwkeurige gegevens te kunnen verstrekken over de status van het personeel in de organisatie of het bedrijf. Dit stelt de manager in staat om nauwkeurig de voortgang van het personeel in hun respectievelijke functies te bepalen en hen de juiste erkenning en beloningen te geven wanneer ze hun taken goed uitvoeren.

Personeelsmanagement omvat ook het ontwikkelen van een lijst met de taken die de personeelsleden voor het bedrijf of de organisatie moeten uitvoeren. Wanneer een werknemer een belangrijke taak uitvoert, moet hij deze taak naar beste vermogen uitvoeren. Deze informatie, samen met de prestatiegeschiedenis van de medewerker op de betreffende afdeling, wordt gebruikt om de voortgang van de medewerker binnen de organisatie of het bedrijf vast te stellen. Als de werknemer bij een bepaalde taak slecht presteert, moet een manager zijn slechte prestaties corrigeren en zijn bekwaamheid vergroten door zijn werkdruk te verhogen of door extra taken toe te wijzen.

Een functieomschrijving van een personeelslid is ook nodig voor het beheer van de organisatie. De functiebeschrijving van een medewerker kan een beschrijving bevatten van welke vaardigheden en capaciteiten de medewerker moet bezitten om een ​​specifieke taak binnen de organisatie uit te voeren. De functiebeschrijving moet ook de taken en verantwoordelijkheden van het personeelslid bevatten. Een arts kan bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid hebben om patiënten te behandelen of medische diensten te verlenen; hij / zij moet ook weten hoe hij zich moet kleden voor het werk en of hij / zij te maken krijgt met patiënten die anesthesie en alle bijbehorende apparatuur en procedures nodig hebben.

Functieomschrijvingen, zoals de taken en verantwoordelijkheden van een medewerker, zijn belangrijk bij het bepalen van het salaris en de hoogte van het salaris dat de medewerker ontvangt. Als de functiebeschrijving voor een bepaalde functie deze gegevens niet bevat, wordt het salaris van een medewerker ook niet bepaald op basis van zijn / haar vaardigheden en capaciteiten. Daarom is het essentieel dat de functieomschrijving duidelijk wordt gedefinieerd, zodat het bedrijf de waarde van een personeelslid goed kan identificeren.