Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen

Het doel van dit project is om de verschillende fundamenten van milieuvriendelijk duurzaam ondernemerschap (EoS) vanuit een mondiaal perspectief te onderzoeken. In een interdisciplinaire context tracht dit onderzoek de verschillende dimensies van duurzame EoS te onderzoeken, zowel in organisatorisch als ecologisch perspectief. De studie probeert ook de mogelijke impact van culturele, economische, institutionele, politieke en sociale dimensies op verschillende niveaus van duurzame EoS te identificeren.

Duurzaam ondernemerschap wordt gedefinieerd als het concept dat organisaties en individuen helpt bij het streven naar duurzame ontwikkeling van het milieu. Deze theorie is niet nieuw, maar de implicaties ervan zijn vrij nieuw. Duurzaam ondernemen heeft alles te maken met het kunnen bouwen, behouden en uitbreiden van een zakelijke omgeving die de winst maximaliseert en tegelijkertijd de negatieve impact van zakelijke activiteiten minimaliseert. Het gaat erom een ​​raamwerk van principes te creëren dat duurzame EoS-praktijken kan leiden en een reeks principes te ontwikkelen die zouden helpen bepalen welke acties het meest bevorderlijk zijn voor een bedrijf om zijn doelen te bereiken.

Er zijn veel factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van een ecologisch duurzame onderneming, maar het is de toewijding aan de duurzaamheid op lange termijn van elk bedrijf dat de meest invloedrijke factor kan zijn. Het concept van duurzaamheid is het krachtigste van allemaal, omdat het niet de vraag is of iets duurzaam zal zijn, maar wanneer. Duurzame bedrijven moeten daarom systemen en werkwijzen hebben die worden ontwikkeld om de onvermijdelijke veranderingen die plaatsvinden gedurende de levenscyclus van een bedrijf op te vangen.

Het opbouwen van een duurzaam bedrijf zal echter niet eenvoudig zijn, omdat er veel factoren zijn die het succes of falen van elk bedrijf beïnvloeden. Het idee van duurzaamheid ligt echter helemaal niet op korte termijn. Het ligt eerder zowel op de lange termijn als in de toekomst.

Sinds de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie hebben meer landen over de hele wereld zich ingespannen om hun nationale economieën samen te brengen om zo een sterkere mondiale zakelijke ecosystemen te creëren. Deze internationale samenwerking is grotendeels succesvol geweest, aangezien deze nieuwe internationale regelgevende instantie heeft bijgedragen aan het stabiliseren van de internationale handel door het gemakkelijker te maken om producten op de wereldmarkten te verhandelen.

Duurzaam ondernemen als concept is niet nieuw, maar de toepassing ervan in de praktijk wel. Omdat de wereldeconomie steeds meer met elkaar verweven raakt, is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat we alle hulpbronnen ten volle kunnen gebruiken, inclusief ons milieu en de mensen die ervan afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud.